Arvot ja tavoitteet

Talven riemuja

Tarkoitus ja tavoitteet

Yhdistyksen tavoitteena on toimialueellaan edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys Punkalaitumella:

 • edistää lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa ja sosiaalista kanssakäymistä sekä kannustaa lapsiperheitä omaehtoiseen kansalaistoimintaan
 • edistää lasten oikeuksien toteutumista ja huolehtii lapsiperheiden edunvalvonnasta
 • järjestää lapsille, nuorille ja lapsiperheille palveluja ja tarjoaa niille harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia, koulutusta sekä valistusaineistoa ja turvavälineitä
 • edistää nuorten elämänhallintaa ja ehkäisee syrjäytymistä tekemällä nuorisotyötä
 • edistää lapsiperheiden terveitä elämäntapoja ja hyvän elinympäristön kehittämistä
 • edistää ja tukee kehitysmaiden ja lähialueiden lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia sekä voi osallistua muuhunkin kansainväliseen työhön
 • toimii muillakin vastaavilla tavoin lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi sekä liiton tarkoituksen toteuttamiseksi

 MLL:n arvot

 • Lapsen ja lapsuuden arvostus
 • Yhteisvastuu
 • Inhimillisyys
 • Yhdenvertaisuus